MFN RegisterSRM RegisterADR RegisterInternational Mediation InstituteNederlandse vereniging van familiemediatorsNederlandse Mediatorsvereniging
als Geluk je streven is
 • Mediation

  Mediation

  Onze meer dan twintig jaar ervaring, in coaching & mediation leert dat nazorg bij echtscheidingsgeschillen van cruciaal belang is voor ouders en kinderen. Met name ouders zijn zich er vaak niet van bewust dat zij het ouderschap dienen te vervullen.

 • Mediation Informatie Punt

  Mediation Informatie Punt

  De landelijke laagdrempelige informatiedesk voor Mediation
  Het MIP beoogt publieksinformatie. Met een informerende website en gekoppeld een landelijk 0900 nummer om mensen direct te woord te staan.

 • Arbitrage

  Arbitrage

  Wat is arbitrage? Arbitrage is een wettelijk geregelde en internationaal erkende vorm van alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution). ADR is de verzamelnaam voor procedures waarbij een geschil tussen partijen anders wordt opgelost of beslist dan via de rechter. Bij arbitrage wordt de beslissing van het geschil overgelaten aan één of drie personen, ook wel arbiters…

 • Strafrechtmediation

  Strafrechtmediation

  In de kern gaat het erom dat het slachtoffer en de verdachte/dader de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Naar elkaar onder leiding van een gespecialiseerd mediator.

Voor informatie kunt u bellen naar 0475 580768
Bij ons kunt u voor de deur parkeren