Internationaal Coaching RegisterDe Nederlandse Orde van Beroepscoaches
als Geluk je streven is

Mediation en conflictbemiddeling

Mediation en conflictbemiddeling

Mediation biedt vele voordelen ten opzichte van de vaak kostbare en langdurige juridische procedures, die gepaard gaan met geschillen en echtscheidingen. De praktijk laat zien dat mediation een hoge slagingskans heeft. Een oplossing wordt bovendien meestal in een relatief kort tijdsbestek gerealiseerd. Cijfers hierover zijn te vinden op de website van het MfN: www.mfnregister.nl. Ook kunt u voor internationale informatie terecht op de website van het ADR: www.adr-register.com of www.imimediation.org.

 

De voordelen van mediation voor u op een rij:

 • snel en kostenefficiënt;
 • toekomstgericht;
 • flexibel en informeel;
 • vertrouwelijk en besloten;
 • actieve inbreng van partijen;
 • deskundige begeleiding;
 • ruimte voor eigen creatieve oplossingen;
 • belangen van beide partijen staan centraal;
 • geen onnodige beschadiging van relaties;
 • gezamenlijke oplossing biedt een hoge acceptatiegraad;
 • gezamenlijke oplossing biedt een win-win resultaat;
 • oplossingsgericht werken;

 

Hoe werkt mediation en conflictbemiddeling

Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst. Daarin spreken ze af om te proberen het geschil gezamenlijk via mediation op te lossen. Een schriftelijke overeenkomst is belangrijk; het mediationreglement wordt daarin van toepassing verklaard. Zo staat vast wanneer de mediation van start gaat, wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden.

Het mediationproces is informeel en flexibel. De mediator is procesbegeleider. Hij brengt vastgelopen communicatie weer op gang en stimuleert de partijen tot overleg. Emoties en zaken worden gescheiden. De partijen zijn actief en hebben een grote inbreng. De mediator kiest geen partij, maar helpt de partijen in hun onderhandelingsproces. Geen juridische standpunten, maar de belangen en de toekomst van beide partijen staan voorop. De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een eigen oplossing. Via mediation komen vaak creatieve oplossingen tot stand, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing er uit ziet. Dat levert een win-win situatie op. De gemaakte afspraken worden in een rechtsgeldige overeenkomst vastgelegd; de vaststellingsovereenkomst. Daarmee wordt de mediation afgesloten.

 

Uitgangspunten mediation en conflictbemiddeling

Bij mediation en conflictbemiddeling gelden drie belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en de inspanningsverplichting. Niemand kan worden gedwongen om aan het mediationproces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Tenslotte spreken zij het voornemen uit, dat men alles in het werk zal stellen om de mediation te doen slagen. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het onafhankelijke Nederlands Mediation Instituut, MfN

De mediator staat niet boven de partijen. Hij doet geen uitspraak ‘van bovenaf’. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken. De bereidheid bij partijen tot het uitvoeren van een gezamenlijke oplossing ligt in de regel hoog. Het is immers hún oplossing. Ook wordt de relatie niet onnodig beschadigd.

 

Specialisaties van Pisters Mediation zijn

 gespecialiseerd in:

 • echtscheidingen(mediation in familie recht);
 • boedelverdeling / alimentatie;
 • omgangsregelingen met de kinderen;
 • kind in bemiddeling (relevant zodra een echtscheidingsbemiddeling aanvangt);
 • erfeniskwesties;
 • dader/slachtoffer (mediation in strafzaken);
 • verzekeringskwesties( mediation in verzerkingsrecht);
 • forensische mediation (gerechtsdeskundige);
 •  internationale kinder ontvoering ( Crossborder mediation )

 

Mediator

Mediator/coach  John Pisters is naast zijn werkzaamheden als  MfN register mediator, internationaal ADR Full Certified Mediator, ADR Full Certified Arbiter en IMI gecertificeerd Mediator. Hij treedt op als juridische conflictbemiddelaar in persoonlijke- en zakelijke conflicten. Een helpende hand die u veel onnodige kosten kan besparen!

Vakbekwaam en neutraal, de twee basiskenmerken van de mediator die bij het MfN, ADR en IMI is ingeschreven. De MfN Register Mediator, ADR Full Certified Mediator, ADR Full Certified Arbiter en IMI gecertificeerd Mediator is met erkende trainingen en opleidingen bekwaamd in het leiden en begeleiden van mediationprocessen. Middels verplichte permanente educatie blijven kennis en vaardigheden op peil. De MfN register mediator, ADR Full Certified Mediator & IMI gecertificeerd mediator werkt conform de MfN gedragsregels, ADR gedragsregels en IMI gedragsregels, hij kent een klachtenregeling en een onafhankelijk tuchtrecht. MfN, ADR & IMI mediators staan voor professionaliteit. Vandaar dat hun titels (MfN Register Mediator, ADR Full Certified Mediator & IMI gecertificeerd Mediator) nationaal en internationaal beschermd zijn.

 

High Trust

Ons kantoor is een High Trust kantoor voor de Raad van Rechtsbijstand.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rvr.org