Internationaal Coaching RegisterDe Nederlandse Orde van Beroepscoaches
als Geluk je streven is

Crossborder Mediation

In 2009 is het Mediation Bureau opgericht in samenspraak met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad voor Rechtspraak als zelfstandig onderdeel van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Het Mediation Bureau organiseert en coördineert crossborder mediations in internationale kinderontvoeringszaken, internationale omgangszaken en toestemming voor vertrek zaken. ‘Crossborder’ betekent dat de ouders uit verschillende landen afkomstig zijn en/ of hun normale verblijf in verschillende landen hebben of willen gaan hebben.
 

Mediation biedt ouders de gelegenheid om een regeling over de verblijfplaats van het kind te treffen en/of afspraken te maken over een internationale zorg- en omgangsregeling.  Hierbij staat altijd het belang van het kind en een positieve relatie met beide ouders en andere familieleden centraal. Mediation vindt plaats in een veilige en neutrale omgeving.
 

Waarom kiezen voor het Mediation Bureau:

  • de snelheid van organisatie (binnen twee weken), waardoor ouders en kind snel helderheid hebben
  • crossborder mediation vindt hoofdzakelijk binnen twee dagen in het weekend plaats
  • unieke ‘pressure cooker’ methode, waarbij de mediation binnen 3 sessies van 3 uur plaatsvindt
  • elke sessie wordt door 2 ervaren en deskundige crossborder mediators begeleid, waarvan een advocaat/jurist mediator en een gedragswetenschappelijke mediator.
  • de stem van het kind wordt meegenomen middels het kindgesprek gevoerd door een onafhankelijke deskundige
  • de gerechtelijke procedure wordt niet geschaad of vertraagd, maar loopt ernaast
  • toevoeging mogelijk voor ouders die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand
  • oplossingen in de voor-, tijdens en post fase van een internationale kinderontvoering
  • in ruim de helft van de crossborder mediations hebben ouders overeenstemming met elkaar bereikt over de verblijfplaats van hun kinderen/of internationale contact- en zorgregelingen