Internationaal Coaching RegisterDe Nederlandse Orde van Beroepscoaches
als Geluk je streven is

Mediation Informatie Punt

De landelijke laagdrempelige informatiedesk voor Mediation
Het MIP beoogt publieksinformatie. Met een informerende website en gekoppeld een landelijk 0900 nummer om mensen direct te woord te staan.

In navolging van het Juridisch Loket is er gekozen voor een telefonische dienst/ helpdesk met als kernwoorden, laagdrempelig, informatie en verwijzing.
=  het 0900 nummer met een welkom tekst en keuzemenu naar regio.
=  een dekking per regio, immers: een klant zoekt in de directe omgeving,
                                             immers: iedere regio heeft haar mediators en specialismen.
=  Mediators die voor hun regio de helpdesk faciliteren zijn ervaren mediators, MfN geregistreerd
     en aangesloten bij RvR. Deze mediators kunnen ook goed verwijzen naar mediators in hun regio.
     Zij onderschrijven de gedragsregels van het MfN register.

De opzet en doelen sluiten naadloos aan op het streven van o.m. het MfN, het NMV en haar ambassadeurs om Mediation als product en middel op de kaart te zetten.
Immers de stip op de horizon van alle mediators is dat in 2020 voor ieder (dreigend) conflict gedacht wordt aan de inzet van mediation.
Wat is Mediation, Wanneer en Hoe kun je mediation inzetten en Waar vind je de MfN mediator met de juiste specialisatie.
Tevens dat verwijzers en publiek weten Wie de MfN geregistreerde mediator is die zijn/haar professie onderhoudt met daaraan gestelde eisen en werkt volgens de gedragsregels.

Het MIP kan en zal meer ontwikkelen om Mediation te profileren.
De mediators die nu samen de doelen van het MIP bedienen willen in de eigen regio meer publiciteit verzorgen. Hierbij valt te denken aan voorlichting aan verwijzers, spotjes op regionale TV en radio.
In oktober 2018 organiseert het NMV voor de tweede keer een landelijke week van De Mediation en ook in die week kunnen vanuit het MIP mediators in de regio activiteiten aanbieden.

Het MIP als publieksvoorlichting is ontwikkeld vanuit de ambassadeursgedachte. Nu al zijn er vanuit iedere regio/provincie mediators die het doel ondersteunen. Niet onbelangrijk is te vermelden dat deze mediators met elkaar ook de kosten dragen. Zonder winstbejag maar juist om publieksvoorlichting te bewerkstelligen.
Bent u als mediator geïnteresseerd en onderschrijft u de doelen dan nodigen wij u uit contact op te nemen.